Curated by Takizawa Kyoji – The Japan Foundation

18 July – 6 September 2020

Museo Archeologico – Atri (TE)

Open everyday: 10.00 – 12.00 / 16.30 – 19.30 / 21.00 – 23.00

Closed on Monday Morning

 

The exhibit shows a complete panoramic on visual researches made by Japanese artists from the Postwar period and on their meeting with the shapes of occidental art. If we consider the secular history of printing in Japan, starting from the ukiyo-e in the second half of the XVII century, this exhibition gives us a profound vision of the Nipponese world, between tradition and contemporaneity, with rare images by popular artist.

Artists of the exhibition: Onchi Kôshirô, Hasegawa Kiyoshi, Munakata  Khikô, Murai Masanari, Hamaguchi Yôzô, Ei Kyû, Onosato Toshinobu, Hagiwara Hideo,  Seimiya Naobumi, Hamada Chimei, Sugai Kumi, Komai Tetsurô, Izumi Shigeru, Fukui Ryônosuke, Onogi Gaku, Fukazawa Yukio, Fukita Fumiaki, Yoshida Hodaka, Kusama Yayoi, Ai Ô, Yoshihara Hideo, Shima Kuniichi, Ikeda Masuo, Kanô Mitsuo, Arakawa Shûsaku, Ozaku Seishi, Kimura Kôsuke, Matsumoto Akira, Yokoo Tadanori, Lee Û Fan, Nakabayashi Tadayoshi, Kurosaki Akira, Funasaka Yoshisuke, Kiyotsuka Noriko, Noda Tetsuya, Yanagisawa Noriko, Isomi Teruo, Ida Shôichi, Morioka Kansuke, Hiwasaki Tadao, Morino Mayumi, Hara Takeshi, Kobayashi Keisei, Ikeda Ryôji, Kawachi Seikô, Karasawa Hitoshi, Tatsuno Toeko, Yamamoto Yôko, Yamaguchi Keisuke

Kusama Yayoi - Stampe Giapponesi Contemporanee

Kusama Yayoi